ورود مصالح

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آران وبیدگل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آران وبیدگل
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
شماره پلاک راننده نوع مصالح تولید کننده وزن پر تاریخ ساعت
ایران00-429ع69 حسن درخشنده مخلوط خاکی ارتش 30400 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 10:54 حذف
ایران00-365ع73 مهدی آبابایی مخلوط خاکی ارتش 30200 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 11:11 حذف
ایران00-429ع69 حسن درخشنده مخلوط خاکی ارتش 30120 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 11:27 حذف